INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi attiecas uz visiem pirkumiem (preču un pakalpojumu), kas izdarīti vietnē www.dudakeramika.lv. Pirms preces vai pakalpojumu pasūtīšanas, lūgums izlasīt noteikumus.

Preces un pakalpojumus vietnē www.dudakeramika.lv nodrošina SIA “Dūda keramika”, Reģ. Nr: 50203081741,  juridiskā adrese: Meža iela 36, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2101, e-pasts: aiva@dudakeamika.lv, tel.: 28260085.

PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Pircējs ir atbildīgs par savu datu aizsardzību un konfidencialitāti.

Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais Pircējs (fiziska vai juridiska persona), kuram tie piešķirti.

Pircējs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību.

Kad Pircējs ir izvēlējies preci vai pakalpojumu, izveidojis preču grozu un izpildījis visas pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir nodibinātas pirkuma tiesiskās attiecības un ir noslēgts pirkuma līgums. Pircējs tiek informēts par pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pastu. Pārdevējs nosūta Pircējam saiti uz spēkā esošajiem Noteikumiem un pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto uz e-pasta adresi.

Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma jebkurā tā stadijā, arī 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas – to paredz distances tirdzniecību regulējošas likuma normas. Preci iespējams atgriezt un saņemt atmaksu gadījumos, ja konstatētas nepilnības, kā piemēram, sūtīšanas procesā preces iepakojums ir bojāts, prece ir bojāta vai neatbilst aprakstam. Par visiem gadījumiem, jāvēršas ar pieprasījumu uz e-pastu: aiva@dudakeramika.lv . Preci iespējams atgriezt, ja prece nav lietota, sedzot arī piegādes pakalpojuma izmaksas, ja tādas ir radušās.

Pircējam ir tiesības izvēlēties sev ērtāko piegādes veidu, kas fiziskai precei ir maksas pakalpojums, savukārt digitālai precei - bezmaksas.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Veicot pasūtījumu Pircējs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic SIA “Dūda keramika” Pircējam, izmantojot www.dudakeramika.lv, jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, citi noteikumi, kuri skaidri norādīti www.dudakeramika.lv, un Pircējs nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.darbinieks, saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Pārdevējs, SIA “Dūda keramika”, apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā.

Pārdevējs apņemas izsūtīt preci ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc iegādes brīža. Piegāde notiek saskaņā ar izvēlēto piegādes pakalpojumu sniedzēju grafikiem.

Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs  5 (piecu) dienu laikā nesamaksā par precēm vai pakalpojumiem.

Gadījumā, ja Pārdevējam rodas neskaidrības sakarā ar pasūtījuma informāciju, Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādītos rekvizītus. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu iepriekš nebrīdinot Pircēju, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas vai ja Pircējs nedod Pārdevējam piekrišanu viņa personas datu pārbaudei, atbilstoši šo Noteikumu un Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

PREČU UN PAKLAPOJUMU CENAS, APMAKSAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI

Preču cenas www.dudakeramika.lv  norādītas eiro.

Par veiktu pasūtījumu, precēm vai pakalpojumiem, tiek izsniegts priekšapmaksas rēķins.

Par pasūtītajām precēm Pircējs var norēķināties ar bankas pārskaitījumu.

Pircējs, apstiprinot pasūtījumu, apņemas veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu 5 (piecu) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.

PIEGĀDE

Pircējam preces vai pakalpojumā iekļautie materiāli un procesam nepieciešamie darbarīki tiek nogādāti ar pasta, pasta staciju, Omniva pakomāta vai kurjera starpniecību.

Sazinoties un individuāli vienojoties, iespējama pakas izņemšana bez maksas SIA “Dūda keramika”, Meža ielā 36, Babītē, Babītes pag., Babītes nov., LV – 2101.

Pakas piegādes izmaksas nav iekļautas pakalpojuma cenā.

Omniva pakomātu izmantošana vietnē www.dudakeramika.lv norādīto pakalpojumu materiālu un darbarīku piegādei ir iespējama vienīgi siltos laikapstākļos, kad pakas saturs nevar sasalt. Šis punkts neattiecas uz precēm. Ērtāko Omniva pakomātu sarakstu skatīt šeit: https://www.omniva.lv/privats/adreses/pakomatu_atrasanas_vietas

NB!

Izmantojot interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.