Keramikas darbnīca izglītības iestādē

Viens no Dūda keramika darbības virzieniem ir interešu izglītības pakalpojumu sniegšana. Pēc licenzētas interešu izglītības programmas, kvalificētu, radošu un sirsnīgu mākslas pedagogu vadībā bērniem tiek piedāvāts apgūt iemaņas darbā ar keramikas materiāliem, tiek radīti priekšnoteikumi radošas un harmoniskas, fiziski, garīgi un emocionāli kopveselas personības attīstībai, veicinātas jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas.
Organizējam keramikas pulciņa izbraukuma nodarbības:
  • bērniem no 4 gadu vecuma pašvaldību un privāto pirmsskolas izglītības iestāžu telpās;
  • 1.-4. klases skolēniem vispārizglītojošajās skolās.
  • Vasaras nometnēs un tematiskajos pasākumos Jūsu izglītības iestādē.

Paplašinamies un meklējam jaunu mācību iestādi sadarbībai!!!

Interesentiem un iestāžu vadītājiem/direktoriem rakstīt uz aiva@dudakeramika.lv, lai piedāvātu iestādes audzēkņiem iespēju pieteikties keramikas nodarbībām.